Global ꞏ augusti 2019

Tråldörrar med ökad livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Varje tråldörr väger 5,7 ton  inklusive 1 ton Hardox®.
Livslängd: baserat på olika arbetsförhållanden och frekvens, 9–48 månader för dörrar utan Hardox®, 13–60 för dörrar med Hardox®

Hardox® 400/450 6, 8, 10 mm som sidoplåt och bottenplåt
Hardox® 500  50 mm som skor


Case details

Key success factors

Improved service life: ~30 %

New service life: 60 månader

New solution
Hardox® 500, : 50 mm
Old solution

S355: 50 mm

Industry and wearpart
Agriculture forestry fishing , Trawl doors , Skor till tråldörrar