Global ꞏ augusti 2019

Återvinningssikt med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Olika slags plastskrot skjuts från insidan av ringen till utsidan.
Tidigare material: Ordinärt stål, 60mm
Nytt material: Hardox® 400, 60 mm
Ny livslängd: 3 gånger längre

Case details

Key success factors

Improved service life: 3 gånger längre

Industry and wearpart
Recycling , Shredders , Siktplåtar