Global ꞏ augusti 2019

Flistugg med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Mobil flistugg
Gammalt material: Okänt
Gammal livslängd: 9 månader
Nytt material:  Hardox® 400 t=12,15 mm / Hardox® 500 t=15 mm
Ny livslängd:  12 månader

Case details

Key success factors

Improved service life: 30 %

New service life: 12 månader

New solution
Hardox® 500, : 15 mm
Old solution

S355: 15 mm

Industry and wearpart
Recycling , Shredders , Linerplåt