Global ꞏ augusti 2019

Slitplåt i stup ger längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Förekommer ofta vid processering av sten och kol
Tidigare material: Hårdpåsvetsning på underlagsplåt av ordinärt stål
Livslängd: 7 dagar
Hårdhet 55 till 60 HRC
Förbättringsbehov: Används som golv i stup för avlastning av kol. Den gamla konstruktionen använde konkurrentens hårdpåsvetsning med kromkarbid på en stödplåt av ordinärt stål. Golvet gick sönder efter 7 dagar då stötarna gjorde att hårdpåsvetsningen spjälkades sönder. Den gamla konstruktionen behövde repareras ofta.
Nytt material: Duroxite® 101
Livslängd: 6 månader

Case details

Key success factors

Improved service life: Från 7 dagar till 6 månader

New service life: 6 månader

New solution
Duroxite® 101
Old solution

CCO-plate

Industry and wearpart
Mining Fixed , Chutes and hoppers , Linerplåt