Global ꞏ augusti 2019

Linerplåt med lång livslängd för cementklinkerkvarnar

Kontakta oss

Description of the case

Del tillverkad till 100 % av Hardox® 450, även den bakre stödkonsolen. Kunden uppgav att det extrema slitaget var precis i det område där vi gjorde en hårdpåsvetsning av komplex karbidtråd med flera strängar.

Material i slitageområdet: Hardox® 450 plus Komplex Karbid = Duroxite® 201
Tidigare material: okänt

Resultat: Kunden rapporterade 3 gånger längre livslängd. Hardox® i slitdelen förbättrade hårdpåsvetsningen genom att eliminera förtida avflagning.


Case details

Key success factors

Improved service life: +300 %

New service life: +300 %

New solution
Duroxite® 210
Old solution

AR 400

Industry and wearpart
Cement , Cement clinker raw mills , Linerplåt