Global ꞏ augusti 2019

Baffelplåt med lång livslängd för cementklinkerkvarnar

Kontakta oss

Description of the case

Baffelplåt
Bearbetning av kalksten.
Tidigare: Hårdpåsvetsning med livslängd på 1 månad, 20 mm.
Behov: Ökad livslängd
Ny lösning: Hardox® 600, 20 mm med 2 månaders livslängd

Case details

Key success factors

Improved service life: 100 %

New service life: 2 månader

New solution
Hardox® 600, : 20 mm
Old solution

CCO-plate: 20 mm

Industry and wearpart
Cement , Cement clinker raw mills , Linerplåt