Global ꞏ juli 2019

Gallerplåtar med utökad livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Gallren används för återvinning av aluminiumburkar .

De tidigare gallren var tillverkade av AR450-plåt. De gallren var inte hårdpåsvetsade med volframkarbid. Gallren har omkonstruerats och tillverkas nu av

Hardox® 450-stålplåt med hårdpåsvetsning av komplex karbid.

Tidigare galler: AR450-plåt utan hårdpåsvetsning = 1 360 777 kg  aluminium återvanns under gallrets livstid

Nuvarande galler: Hardox® 450-plåt med hårdpåsvetsning av komplex karbid = 31 751 465 kg  aluminium återvanns under gallrets livstid

 

 


Case details

Key success factors

Improved service life: 20 gånger

New solution
Hardox® 450
Old solution

Other

Industry and wearpart
Recycling , Shredders , Siktplåtar