Global ꞏ juli 2019

Plog med extrem livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Lantbrukare i Sydafrika använder plogen/harven som uppluckrare framför röret som tillför gödsel på två olika djup. Harvpinnarna i 10 mm tjock AR 450 höll för maximalt 200 hektar i torr eller fuktig jord (4–5 dagars arbete). Med Duroxite® håller harvpinnarna för 1000 hektar i fuktig jord. I torr jord upp till 1500 hektar.  Livslängden ökade minst 5-8 gånger. 

Markpenetrationen är 300 mm.


Case details

Key success factors

Improved service life: 5 gånger

New service life: 1000 hektar

New solution
Duroxite® 100, : 16 mm
Old solution

AR 450: 16 mm

Industry and wearpart
Agriculture forestry fishing , Ploughs , Schaktblad