Global ꞏ juni 2019

Knivar med längre livslängd för öppning av plastpåsar

Kontakta oss

Description of the case

Påsöppnaren öppnar plastpåsarna och överför det uppmätta materialet till efterföljande sorterings- och prepareringsanläggningar.

Tidigare lösning:  AR 450 i knivarna. Livslängd –  250 timmar innan omslipning, 1 hårdpåsvetsning innan byte.

Ny lösning: Hardox® 600–650 timmar innan omslipning. Slipas 1 gång innan byte

Mått: Tjocklek 15 mm


Case details

New solution
Hardox® 600, : 15
Old solution

AR 450: 15

Industry and wearpart
Recycling , Shredders , Knivar