Global ꞏ juni 2019

Harv med längre livslängd för användning vid gödsling

Kontakta oss

Description of the case

Skivharvar som gör spår i marken i samband med gödselspridning. De tillverkades tidigare av standardstål, och håller nu 5 gånger längre.  Tillverkaren behöver inte heller värmebehandla stålet.  


Case details

Key success factors

Improved service life: 5 gånger längre

New service life: 5 gånger längre

New solution
Hardox® 400, : 4 mm
Old solution

S355: 4 mm

Industry and wearpart
Agriculture forestry fishing , Disc harrows , Skivor