Skivor

I omfattande tester uppvisar harvskivor tillverkade i Hardox® 600 utmärkta prestanda och ökad livslängd. Viktförlusten mätt i gram per hektar var lägre än i någon av de andra testade skivorna av borstål.

Begär offert
Få en kostnadsfri anpassad offert för delen. Din begäran behandlas inom 48 timmar. En leverantör kommer antingen att kontakta dig för mer detaljer eller ge dig leveransinformation.

Relaterad utrustning