Global ꞏ juni 2019

Stocktvättsskovel med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Stocktvättar har till uppgift att avlägsna lera och andra föroreningar som grus, sten och olika typer av malm. Ju mer material som behöver avlägsnas desto längre enheter måste användas för att öka rengöringseffekten. I mycket svåra fall kan det behövas två eller fler stocktvättar. Stocktvättsskovlarna hjälper till att transportera materialet och är en katalysator för mekanisk rengöring.

 

Tidigare var båda skovlarna tillverkade av AR 450 och behövde ersättas samtidigt. Med en övre skovel i Hardox® 600 och en inre i Hardox® 450 var det bara den inre skoveln som behövde ersättas. Därmed sparar man halva skovelkostnaden.

Case details

Key success factors

New service life: +50 %

New solution
Hardox® 600
Old solution

AR 450

Industry and wearpart
Quarries and sand , Log washers , Paddlar