Global ꞏ juni 2019

Hammare med längre livslängd för återvinning av elektronikavfall

Kontakta oss

Description of the case

En mycket god affär:  en återvinningsanläggning som är specialiserad på elektronikavfall.

Tidigare stoppade slutanvändaren krossen 8 gånger per år för underhåll på grund av slitage. Med hjälp av hammare av Hardox® 400 och linerplåtar av Hardox® 400 och 500 har delarnas livslängd utökats steg för steg så att krossen nu bara behöver stoppas 2 eller 3 gånger per år för underhåll.

Case details

Key success factors

New service life: 8 månader

New solution
Hardox® 400
Old solution

Other

Industry and wearpart
Recycling , Hammer crushers , Hammare