Global ꞏ juni 2019

Hammare med längre livslängd för asfaltåtervinning

Kontakta oss

Description of the case

Hardox® 600 lamellhammare

Ersätter gjutna hammare Lamellhammare 30+30 mm.

Gasskurna profiler och hål. Viss efterslipning.

Pågående affär

Case details

New solution
Hardox® 600
Old solution

Mn casting

Industry and wearpart
Recycling , Hammer crushers , Hammare