Global ꞏ juni 2019

Borrstänger med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Hardox® 500 i 6 mm tjocka rör som används som borrstänger. Materialet ersätter J55-K55-stål

CNC-maskin används för gängning av stångänden. Fördelar:

– Det krävs ingen värmebehandling.

– Underlättar borrningsarbetet, färre stopp för underhåll

– Längre livslängd för stängerna, cirka tre gånger längre

Case details

Key success factors

New service life: +200 %

New solution
Hardox® 500, : 6 mm
Old solution

Other: 6 mm

Industry and wearpart
Mining , Drill rings , Rör