Global ꞏ juni 2019

Betongform med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Man beslutade även att tillverka formar för betongbalkar av Hardox® 400. Tillämpningen kräver att stålet är tillräckligt hårt samtidigt som det har goda bockningsegenskaper. Livslängden fördubblades jämfört med det ursprungliga ordinära stålet.Case details

Key success factors

New service life: Dubbel

New solution
Hardox® 400
Old solution

S355

Industry and wearpart
Concrete , Molds , Kavitetsväggar