Global ꞏ juni 2019

Betongform med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Kunden använder materialet för att bygga tegelformen i sin anläggning för tillverkning av tegelstenar. Fördelen med Hardox® Extreme är att formarna får lång livslängd och låga underhållskostnader.

Case details

Key success factors

Improved service life: Från 2 till 3 månader

New service life: 3 månader

New solution
Hardox® Extreme
Old solution

Hardox® 600

Industry and wearpart
Concrete , Molds , Kavitetsväggar