Global ꞏ juni 2019

Skovlar med extra lång livslängd till betongblandare

Kontakta oss

Description of the case

Funktion
Används i skovlar och liners i betongblandare.
Material
Ursprungligt material – AR 400 och polyuretan
Nytt material – Duroxite® 101  ¼" gånger  3/8"
Resultat
5 gånger längre förväntad livslängd jämfört  med polyuretan

Case details

New solution
Hardox® 600, : 16 mm
Old solution

AR 400: 16 mm

Industry and wearpart
Concrete , Concrete mixers , Paddlar