Global ꞏ juni 2019

Lerknivar med tredubbel livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Lerknivarna används inom tegelindustrin.

Roterande knivar i lerblandarens utlopp skär och blandar leran med små partiklar av jord, kvarts osv.

 


Case details

Key success factors

Improved service life: 600%

New service life: +300 %

New solution
Hardox® 600
Old solution

S355

Industry and wearpart
Concrete , Concrete mixers , Schaktblad