Global ꞏ juni 2019

Rörböj med längre livslängd för stoftsilor till filterkammare

Kontakta oss

Description of the case

90 graders rörböjar som tål masugnsstoft, för stoftsilor i stålverk. Rören och stoftfickorna tillverkades av Duroxite® 100

Tidigare användes ordinärt stål.

Case details

Key success factors

Lower lifetime costs: 29 gånger

New service life: 29 månader

New solution
Duroxite® 100
Old solution

S355

Industry and wearpart
Metal works , Tubes , Rör