Global ꞏ mars 2018

Skopskär med lång livslängd till framlastare

Kontakta oss

Description of the case

Bearbetat:  Guldmalm


Case details

Key success factors

Improved service life

New service life: 1400 timmar

New solution
Hardox® 500, : 30 mm
Old solution

AR 400: 30 mm

Industry and wearpart
Mining Movable , Loader buckets , Skäreggar