Global ꞏ februari 2018

Kvarnsiktar med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Tidigare material: AR 450 och Duroxite® 100
Tidigare livslängd:  33 timmar

Nytt material: Duroxite® 101
Ny livslängd: 200 timmar

Vi gjorde en hårdpåsvetsning av kromkarbidtråd på Hardox® 450 basplåt Eftersom basplåten i Hardox® 450 ger hårdare stöd för påsvetsningen gick siktarna i Duroxite® 101 med jämn kvalitet i 200 timmar.


Case details

Key success factors

Improved service life: 6 gånger längre

New service life: 200 timmar

New solution
Hardox® 450
Old solution

S355

Industry and wearpart
Recycling , Shredders , Siktplåtar