Sita niszczarki do drewna, o wydłużonej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

AR 450

Grubość

Okres użytkowania

Nieznany

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 500

Grubość

Okres użytkowania

Ulepszony o 30-40%

Kluczowe czynniki sukcesu

Niższe koszty w cyklu życia produktu

30-40%