Rynna zsypowa żużla o krótszych czasach przestoju

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

S355

Grubość

6 mm

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 450

Grubość

6 mm

Okres użytkowania

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

3-400%