Lemiesz ładowarki, o niższych kosztach

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

Inne

Grubość

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 500

Grubość

Okres użytkowania

Kluczowe czynniki sukcesu

Niższy koszt początkowy

25%