Gniazda prętów sortujących o dłuższym okresie użytkowania

Informacje ogólne

Kraj

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 400

Grubość

Okres użytkowania

9 miesięcy

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

50%