Okładzina zsypu zapewnia dłuższy okres eksploatacji

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

Blacha napawana CCO

Grubość

Okres użytkowania

7 dni

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Duroxite® 101

Grubość

Okres użytkowania

6 miesięcy

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

From 7 days to 6 months