Description of the case

Rozdrabniacz do drewna
Poprzedni materiał: S355
Poprzedni okres użytkowania: 9 miesięcy
Nowy materiał:  Hardox® 400 grubość 12,15 mm / Hardox® 500 grubość 15 mm
Nowy okres użytkowania: 12 miesięcy

Case details

Key success factors

Improved service life: 30%

New service life: 12 miesięcy

New solution
Hardox® 500, : 15 mm
Old solution

S355: 15 mm

Industry and wearpart
Recycling , Shredders , Blacha okładzinowa