Description of the case

 Poprzedni materiał: AR 450 i Duroxite® 100
Poprzedni okres użytkowania: 33 godziny

Nowy materiał: Duroxite® 101
Nowy okres użytkowania: 200 godzin

Wykonaliśmy płytę bazową Hardox® 450 z drutem CCO. Ze względu na to, że baza z Hardox® 450 zapewnia trwalsze wsparcie napoiny, sita z Duroxite® 101 działają nieprzerwanie przez 200 godzin.


Case details

Key success factors

Improved service life: 6 razy dłużej

New service life: 200 godzin

New solution
Duroxite® 101
Old solution

AR 450

Industry and wearpart
Recycling , Shredders , Przesiewacze