Description of the case

Łopaty w płuczkach żwiru, które przesuwają wodę i wapień.

Grubość: 15 –  60mm
Opis części eksploatacyjnej:  Płukanie i dalszy transport żwiru oraz defragmentacja węgla, gliny wymieszanej z wodą i innych materiałów ściernych.

Przewaga konkurencyjna: Długi okres eksploatacji ze względu na właściwy gatunek stali użyty w całym przepływie materiałów.

Okładziny narażone na duże ścieranie zostały wykonane z Hardox® 550, a na umiarkowane - z Hardox® 450.

Okres użytkowania jest 5 razy dłuższy w porównaniu do stali miękkiej.

Case details

Key success factors

Improved service life: 500%

New service life: +500%

New solution
Hardox® 550, : 15 mm
Old solution

S355: 15 mm

Industry and wearpart
Quarries and sand , Log washers , Łopatki