Description of the case

Sito zostało wycięte laserowo z Hardox® 450 12 mm. Używane jest jako element sortujący w kruszarce szkła.

Case details

Key success factors

Improved service life

New solution
Hardox® 450, : 10-30mm
Old solution

S355: 10-30mm

Industry and wearpart
Recycling , Hammer crushers , Przesiewacze