Global ꞏ czerwiec 2019

Mieszadło płuczki strumieniowej o dłuższej trwałości użytkowej

Skontaktuj się z nami

Description of the case

Płuczka strumieniowa została zaprojektowana do celów usuwania twardej, plastycznej gliny oraz innych szkodliwych materiałów, ze żwiru, kamienia i różnych rud. Gdy procentowa zawartość materiału do usunięcia wzrasta, powinny zostać zastosowane dłuższe jednostki, by zwiększyć działanie mycia. W wielu różnych zastosowaniach mogą być potrzebne co najmniej dwie płuczki strumieniowe. Mieszadła płuczki strumieniowej pomagają przenosić materiał i są katalizatorami oczyszczania materiału z innego materiału.

 

Poprzednio obie blachy były wykonane ze stali AR 450 i musiały być wymieniane równocześnie. Dzięki górnemu mieszadłu wykonanemu z blachy Hardox® 600 oraz wewnętrznemu mieszadłu wykonanemu ze stali Hardox® 450, tylko wewnętrzne mieszadło wymaga wymiany. Dlatego oszczędza się 50% mieszadeł.

Case details

Key success factors

New service life: +50%

New solution
Hardox® 600
Old solution

AR 450

Industry and wearpart
Quarries and sand , Log washers , Łopatki