Global ꞏ czerwiec 2019

Mieszadło płuczki strumieniowej o dwukrotnie dłuższej trwałości użytkowej

Skontaktuj się z nami

Description of the case

Płuczka strumieniowa została zaprojektowana do celów usuwania twardej, plastycznej gliny oraz innych szkodliwych materiałów, ze żwiru, kamienia i różnych rud. Gdy procentowa zawartość materiału do usunięcia wzrasta, powinny zostać zastosowane dłuższe jednostki, by zwiększyć działanie mycia. W wielu różnych zastosowaniach mogą być potrzebne co najmniej dwie płuczki strumieniowe. Mieszadła płuczki strumieniowej pomagają przenosić materiał i są katalizatorami oczyszczania materiału z innego materiału.

Trwałość użytkowa i status: Stal Hardox® 600 zastąpiła stal 500 HB i odlewy. Dwukrotnie dłuższa trwałość użytkowa

Case details

Key success factors

New service life: +100%

New solution
Hardox® 600
Old solution

AR 500

Industry and wearpart
Quarries and sand , Log washers , Łopatki