Global ꞏ czerwiec 2019

Krawędź skrawająca łyżki ładowarki, o dłuższej trwałości użytkowej

Skontaktuj się z nami

Description of the case

Nowe materiały czerpaka podziemnego do ładowarki Caterpillar R1700.

 

Przekładki podporowe

Stare rozwiązanie: AR 450, 40 mm

Nowe rozwiązanie: Hardox® 500 , 30 mm

Metoda produkcji: cięcie plazmowe i gazowe

Status: Sukces

 

Inne aktualizacje: Stal Hardox® 500 zastąpiła stal AR 450 dla krawędzi skrawającej i ostrza bocznego. Masa została zredukowana o 25% lub 600 kg. Trwałość użytkowa wydłużyła się o 4 miesiące


Case details

Key success factors

Improved service life: +4 miesiące

New service life: +4 miesiące

New solution
Hardox® 500, : 30 mm
Old solution

AR 450: 40 mm

Industry and wearpart
Mining Movable , Loader buckets , Krawędzie tnące