Description of the case

Narzędzie do prac rozbiórkowych wykonane ze stali Hardox® 600.

Okres użytkowania 2  razy dłuższy niż dla oryginalnego narzędzia wykonanego ze stali narzędziowej.

Case details

Key success factors

Improved service life: +100%

New solution
Hardox® 600, : 35 mm
Old solution

Tool steel: 35 mm

Industry and wearpart
Construction , Demolition tools , Zęby rozdrabniaczy