Maden oluğunda iki katı servis ömrü sunan astar

Genel bilgiler

Ülke

Eski çözüm

Eski çözüm

AR 500

Kalınlık

Servis ömrü

Yeni çözüm

Yeni çözüm

Hardox® 600

Kalınlık

Servis ömrü

%100 daha fazla

Kilit başarı unsurları

Daha uzun servis ömrü

+100%