Sågklingor med längre livslängd för flistugg

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

11 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Toolox® 33

Tjocklek

11 mm

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd