Hjullastarskopa för slagg motstår hetta

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 450

Tjocklek

80 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Toolox® 44

Tjocklek

80 mm

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

400%