Vägglinerplåtar med utökad livslängd för blästerskåp

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Manganstål

Tjocklek

Livslängd

4 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

Livslängd

24 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

600%