Linerplåt med utökad livslängd för vibrationsmatare

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 500

Tjocklek

12 mm

Livslängd

Okänt

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

12 mm

Livslängd

Förbättrades med 60 %

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

60%