Lamellhammare med lång livslängd

Allmän information

Land

  • Hammare

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Kalksten

Gammal lösning

Gammal lösning

Manganstål

Tjocklek

100 mm

Livslängd

100 timmar

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 550

Tjocklek

100 mm (50+50)

Livslängd

140 timmar

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

40% longer service life gives a significantly lower yearly cost