Tråldörrar med ökad livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

S355

Tjocklek

50 mm

Livslängd

48 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

50 mm

Livslängd

60 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

~30%