Omlastningsstup med lång livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 500

Tjocklek

Livslängd

4 dag

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 210

Tjocklek

Livslängd

8 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

from 4 days to 8 months