Kedjedrev med dubbel livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 450

Tjocklek

89 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

89 mm

Livslängd

+100 %

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

100% and even more