Slaggstup med mindre stilleståndstid

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

S355

Tjocklek

6 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 450

Tjocklek

6 mm

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

3-400%