Kvarnsiktar med längre livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 450

Tjocklek

Livslängd

33 timmar

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 101

Tjocklek

Livslängd

200 timmar

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

6 times longer