Spiraler med lång livslängd till matarskruvar i cementfabrik

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 400

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 450

Tjocklek

Livslängd

+30 %

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

30%