Plog med extrem livslängd

Allmän information

Land

  • Blad

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Granit

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 450

Tjocklek

16 mm

Livslängd

200 hektar

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 100

Tjocklek

16 mm

Livslängd

1000 hektar

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

5 times