Slåtterknivar med lång livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

11 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 450

Tjocklek

11 mm

Livslängd

Ökade 5–6 år

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

about 5-6 years