Lastarskopa med lång livslängd för het slagg

Allmän information

Land

Ny lösning

Ny lösning

Toolox® 44

Tjocklek

80 mm

Livslängd

24 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

400%